A BOURNS KFT-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK/PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Hatályos: 2018. május 25-től

 

Tisztelt Pályázó!

Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával! Ahhoz, hogy a kiválasztási folyamatban tovább tudjunk lépni az Ön pályázatával, szükséges, hogy elfogadja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatunkat. Az elfogadás előtt kérjük olvassa el az alábbiakban az adatvédelmi tájékoztatónkat.

 

Amennyiben bármi kérdése, észrevétele van kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeinken!

I.     Az adatkezelő személye

 

A munkaerőfelvétellel, pályázatának kezelésével kapcsolatos személyes adatainak kezelője társaságunk. Társaságunk cégadatai és elérhetőségei:

 

Adatkezelő neve: Bourns Alkatrészgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8400 Ajka, Hársfa u. 9.

Fióktelep: 8200 Veszprém, Sepsiszentgyörgy u. 4.

Cégjegyzékszám: 19-09-000687

Adószám: 10383492-2-19 nyilvántartja a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

E-mail: allas@bourns.com

Honlap: www.bourns.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Reé Consulting Nonprofit Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 4. II/26. Dr. Lórodi László regisztrált adatvédelmi tisztviselő, postacím: 8400 Ajka, Hársfa u.9., email: dpo@reeconsulting.eu

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

(a továbbiakban: „Bourns”, „mi” vagy „társaságunk”)

 

Az érintett hozzájáruló nyilatkozata alapján jelen tájékoztató szerinti célokból, a megfelelő jogszabályi feltételek fennállta esetén személyes adatai a Bourns tulajdonosi körébe tartozó egyéb jogi személyekkel – továbbiakban együtt Bourns Vállalatcsoport – is megoszthatók.

 

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

Dr. Lórodi László regisztrált adatvédelmi tisztviselő,

postacím: 8400 Ajka, Hársfa u.9.,

email: dpo@reeconsulting.eu

 

I.       Munkaerő-felvételhez kapcsolódó adatkezeléseink

 

Munkaerő igényeinket érintően 3 féle adatkezelést folytatunk:

 

 1. Meghirdetett állásokat érintő;
 2. Aktív álláshirdetés nélkül beérkezett jelentkezéseket érintő;
 3. Álláslehetőségről történő későbbi értesítés érdekében folytatott adatkezelés.

1. Meghirdetett állásokhoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja:

Annak érdekében, hogy a megüresedett munkakörök betöltésére a megfelelő munkavállalókat kiválasszuk, munkaerő-felvételt szervezünk, ennek keretében álláshirdetéseket teszünk közzé. Az álláshirdetésekre, vagy ezek hiányában a Bourns részére beérkezett pályázatokban (önéletrajz, motivációs levél, személyes meghallgatás stb.) foglalt személyes adatok kezelésének célja potenciális, vagy meglévő munkaerő-igényünk kielégítése, illetve a jelentkezés elbírálása.

 

A jelentkezés menete (adatok forrása):

A jelentkező személyek megküldik számunkra az önéletrajzukat, motivációs levelüket (pályázat), illetve azok az alábbi módokon kerülnek birtokunkba:

 • elektronikus úton, vagy
 • személyesen, vagy
 • munkaerő-kölcsönző, közvetítő, illetve egyéb humán szolgáltató (pl., iskolaszövetkezet, szociális szövetkezet, nyugdíjas szövetkezet, egyéb humán szolgáltató vállalkozó) által, vagy
 • belső ajánlás útján.

 

Elektronikus úton:

Az általunk közzétett álláshirdetések alapján az álláshirdetésben szereplő kapcsolattartó email címen, vagy a honlapon (www.bourns.hu) található nyitott pozíciókhoz kapcsolódó regisztrációs felületen küldhetik el pályázatukat, vagy jelezhetik jelentkezési szándékukat. A fentiek mellett az elektronikus úton történt jelentkezéssel egy tekintet alá esik a közösségi portálokon, vagy állásportálokon közzétett hirdetésekre történő jelentkezés függetlenül attól, hogy az elektronikusan, az adott portálon megadott egyéb lehetőségek használatával történik. Az említett kapcsolattartó email címek, illetve a portálokon történt jelentkezések eredményeként számunkra rendelkezésünkre bocsátott információkhoz a Társaságunk azon munkavállalói férnek hozzá, akiknek a munkaköri feladatai közé tartozik a munkaerő felvételt érintő ügyintézés. A beküldött önéletrajzokat/pályázatokat jogosultak továbbá azon munkavállalóink megismerni, akik azon terület irányítását, vezetését látják el, amelyhez a pályázattal érintett munkakör tartozik.

 

Személyesen:

Amennyiben a potenciális pályázó jelentkezését személyesen kívánja megtenni akár a közzétett álláshirdetésre,  akár függetlenül attól, hogy az adott időpontban cégünk rendelkezik-e munkaerő igénnyel, úgy a cégünk telephelyein (fióktelepén) a kijelölt munkatársak közreműködésével lehetősége nyílik – jelentkezési lap kitöltése és/vagy önéletrajz, motivációs levél leadása, valamint az adatok felhasználására, kezelésére szóló hozzájáruló nyilatkozat aláírása mellett – arra, hogy jelezze cégünk részére álláskeresési szándékát. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás hiányában a jelentkezést nincs lehetőségünk fogadni, ebben az esetben kizárólag arra van mód, hogy az eljáró munkatárs a potenciális pályázóval közölje, hogy cégünk az adott időpontban keres-e munkaerőt, és ha igen, akkor milyen munkakörbe. A számunkra rendelkezésünkre bocsátott információkhoz Társaságunk azon munkavállalói férnek hozzá, akiknek a munkaköri feladatai közé tartozik a munkaerő felvételt érintő ügyintézés. A személyes adatokat jogosultak továbbá azon munkavállalóink megismerni, akik azon terület irányítását, vezetését látják el, amelyhez a pályázattal érintett munkakör tartozik.

 

Munkaerő-közvetítő, -kölcsönző, illetve egyéb humán szolgáltató (pl., iskolaszövetkezet, szociális szövetkezet, nyugdíjas szövetkezet, egyéb humán szolgáltató vállalkozó) – továbbiakban együtt humán szolgáltató – partnerünkön keresztül:

A humán szolgáltató útján történő jelentkezés esetén a jelentkezőket első körben a partnerünk szűri. Az önéletrajzok, pályázatok a partnerünkhöz érkeznek be, majd azon jelentkezők pályázati anyaga kerül hozzánk továbbításra, akiket a partnerünk érdemesnek talált arra, hogy Társaságunk is meghallgassa a felvételi eljárás keretében.

A számunkra rendelkezésünkre bocsátott információkhoz Társaságunk azon munkavállalói férnek hozzá, akiknek a munkaköri feladatai közé tartozik a munkaerő felvételt érintő ügyintézés. A személyes adatokat jogosultak továbbá azon munkavállalóink megismerni, akik azon terület irányítását, vezetését látják el, amelyhez a pályázattal érintett munkakör tartozik.

 

Belső ajánlás útján:

Cégünk lehetőséget biztosít munkavállalói számára, hogy ismerőseiket – azok kifejezett hozzájárulása esetén – a Bourns Kft. jövőbeni munkavállalójának ajánlják, melynek érdekében az ajánló és az ajánlott számára – a megfelelő feltételek fennállta esetén – meghatározott ellenszolgáltatást teljesít. Az ajánlás során az ajánló és az ajánlott személy közösen a Bourns által rendszeresített un. „munkatárs ajánlási adatlapot” tölt ki, mely egyben hozzájáruló nyilatkozatot is tartalmaz az ajánlott részéről.

A számunkra rendelkezésünkre bocsátott információkhoz Társaságunk azon munkavállalói férnek hozzá, akiknek a munkaköri feladatai közé tartozik a munkaerő felvételt érintő ügyintézés. A személyes adatokat jogosultak továbbá azon munkavállalóink megismerni, akik azon terület irányítását, vezetését látják el, amelyhez a pályázattal érintett munkakör tartozik.

 

Kezelt személyes adatok:

Munkaerőfelvétel céljából kezeljük

 • A pályázók által beküldött önéletrajzot, motivációs levelet, az azokban szereplő valamennyi adatot, információt (ideértve a fényképet, szakmai előéletre, gyakorlatra, képzettségre, végzettségre vonatkozó adatokat, érdeklődési kört, hobbi tevékenységeket ),
 • A kiválasztás során a pályázó által közölt további személyes adatot, különös tekintettel a kapcsolattartási adatokra (e-mail cím, telefonszám, postai levelezési cím), fizetési igény

 

Az adatkezelés jogalapja

A jelen pont szerinti adatkezelést az állásra jelentkező pályázók önkéntes hozzájárulása alapján végezzük. Hozzájárulás hiányában az érintett személy a kiválasztásban nem tud részt venni.

 

A hozzájárulás alapján történő adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, közismert nevén Általános Adatvédelmi Rendelet (rövidítése: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul.

 

Az adatkezelés időtartama

A hozzánk beérkezett önéletrajzokat, motivációs leveleket, egyéb személyes adatokat Társaságunk a pályázó kérésére bármikor törli, kivéve, amennyiben a törlést a jelen tájékoztató alapján nem teljesíthetjük.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy amennyiben adataik törlését a kiválasztás lezárását megelőzően kérik, abban az esetben a kiválasztásban a továbbiakban nem tudnak részt venni, hiszen nem fog rendelkezésünkre állni a bírálathoz szükséges pályázati anyaguk.

 

Törlési kérelem hiányában is töröljük a személyes adatokat azt követő 3 év elteltével, hogy az érintett személy az adatkezelésre vonatkozó kifejezett hozzájárulását részünkre megadta. Ennek hiányában a személyes adatok kezeléséhez való minimális hozzájárulás vélelmezhető részünkről, mely alapján a személyes adatokat tartalmazó dokumentum (önéletrajz, pályázat stb.) megérkezését követően haladéktalanul megvizsgáljuk, hogy felmerül e társaságunknál az érintett alkalmazásának lehetősége, majd ennek ismeretében a dokumentumot haladéktalanul töröljük. Társaságunk a fenti megőrzési időtartamot annak figyelembevételével határozta meg, hogy konkrét álláshirdetésre történő jelentkezés nélkül is érkezhetnek társaságunkhoz a fenti dokumentumok álláskeresés céljából – un. „berepülő önéletrajzok” -, illetve tapasztalataink szerint a pályázók kedvezően értékelik, ha a későbbiekben cégünk megkeresi őket, amennyiben részükre a jövőben lehetőség nyílik esetleges állások betöltésére.

2. Aktív álláshirdetés nélkül beérkezett jelentkezés (berepülő önéletrajzok)

Az adatkezelés célja

Társaságunkhoz érkezhetnek önéletrajzok, pályázatok már lejárt vagy meg nem hirdetett állásokra is a korábbiakban meghatározott módokon. Ez esetben Társaságunk annak érdekében kezeli a számára megküldött személyes adatokat, hogy a megőrzési idő alatt bármikor vizsgálja és megállapítsa, a pályázat milyen célból érkezett és van-e annak megfelelő betölthető állás.

 

Kezelt személyes adatok

A berepülő önéletrajzok elbírálása céljából kezeljük

 • A pályázók által beküldött önéletrajzot, az abban szereplő valamennyi adatot, információt (ideértve a fényképet, szakmai előéletre, gyakorlatra, képzettségre, végzettségre vonatkozó adatokat, érdeklődési kört, hobbi tevékenységeket ),
 • A kiválasztás során a pályázó által közölt további személyes adatot, különös tekintettel a kapcsolattartási adatokra (e-mail cím, telefonszám, postai levelezési cím), fizetési igény

 

Az adatkezelés jogalapja

A jelen pont szerinti adatkezelést az állásra jelentkező pályázók önkéntes hozzájárulása alapján végezzük. Hozzájárulás hiányában a személyes adatok kezeléséhez való minimális hozzájárulás – a dokumentum részünkre történő beküldésének ténye alapján – vélelmezhető részünkről, mely alapján a személyes adatokat tartalmazó dokumentum (önéletrajz, pályázat stb.) megérkezését követően haladéktalanul megvizsgáljuk, hogy felmerül e társaságunknál az érintett alkalmazásának lehetősége, majd ennek ismeretében a dokumentumot haladéktalanul töröljük.

 

A hozzájárulás alapján történő adatkezelést az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja teszi lehetővé.

 

Az adatkezelés időtartama

A hozzánk beérkezett önéletrajzokat, motivációs leveleket, egyéb személyes adatokat Társaságunk a pályázó kérésére bármikor törli, kivéve, amennyiben a törlést a jelen tájékoztató alapján nem teljesíthetjük.

Törlési kérelem hiányában is töröljük a személyes adatokat azt követő 3 év elteltével, hogy az érintett személy az adatkezelésre vonatkozó kifejezett hozzájárulását részünkre megadta.

3. Álláslehetőségről történő későbbi értesítés érdekében folytatott adatkezelés (adatok megőrzése későbbi álláspályázat érdekében)

 

A pályázó erre irányuló előzetes hozzájárulása esetén későbbi, a munkáltató munkaerő igényeinek kiszolgálása, a pályázó részére további/későbbi ajánlatok, álláslehetőségek megküldése, az erről szóló tájékoztatás megadása, valamit a munkáltató részére történő szűrés elvégzése érdekében a fenti adatokat tároljuk és felhasználjuk.

Adatkezelés célja:

Annak érdekében, hogy a megüresedett munkakörök betöltésére a megfelelő munkavállalókat kiválasszuk, a korábbi álláshirdetésekre érkezett, vagy bármely egyéb módon tudomásunkra jutott pályázatokban szereplő adatok ismételt áttekintése alapján – a pályázó előzetes hozzájárulása esetén – a pályázókat megkeressük állásajánlat nyújtása céljából. A fenti, korábbi pályázatokban (önéletrajz, motivációs levél, személyes meghallgatás stb.) foglalt személyes adatok kezelésének célja potenciális vagy meglévő munkaerő-igényünk kielégítése, illetve a jelentkezés elbírálása.

 

A jelentkezés menete (adatok forrása):

A jelentkező személyek hozzájárulásával korábban a Bourns részére rendelkezésre bocsátott pályázatokban (CV, motivációs levél stb.) szereplő adatokat használjuk a később felmerülő esetleges munkaerő-igény kielégítésére.

 

Kezelt személyes adatok:

Munkaerőfelvétel céljából kezeljük

 • A pályázók által korábban beküldött önéletrajzot, motivációs levelet, az azokban szereplő valamennyi adatot, információt (ideértve a fényképet, szakmai előéletre, gyakorlatra, képzettségre, végzettségre vonatkozó adatokat, érdeklődési kört, hobbi tevékenységeket ),
 • A korábbi kiválasztás során a pályázó által közölt további személyes adatot, különös tekintettel a kapcsolattartási adatokra (e-mail cím, telefonszám, postai levelezési cím), fizetési igény,

 

Az adatkezelés jogalapja

A jelen pont szerinti adatkezelést az állásra jelentkező pályázók önkéntes hozzájárulása alapján végezzük. Hozzájárulás hiányában az érintett személy a kiválasztásban nem tud részt venni.

A hozzájárulás alapján történő adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, közismert nevén Általános Adatvédelmi Rendelet (rövidítése: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul.

 

Az adatkezelés időtartama

A hozzánk beérkezett önéletrajzokat, motivációs leveleket, egyéb személyes adatokat Társaságunk a pályázó kérésére bármikor törli, kivéve, amennyiben a törlést a jelen tájékoztató alapján nem teljesíthetjük.

Törlési kérelem hiányában is töröljük a személyes adatokat azt követő 3 év elteltével, hogy az érintett személy az adatkezelésre vonatkozó kifejezett hozzájárulását eredetileg részünkre megadta. Ez alól kivétel az az eset, amennyiben a pályázó az esetleges későbbi megkeresésekor adatai további kezeléséhez ismételten hozzájárul. Ebben az esetben a személyes adatokat azt követő 3 év elteltével töröljük, hogy az érintett személy az adatkezelésre vonatkozó kifejezett hozzájárulását részünkre ismételten megadta.

Kik ismerhetik meg a személyes adatait?

 

A pályázatával kapcsolatos adatait elsősorban a személyügyi osztályunk munkatársai, HR vezető, a társaságunk vezetői, valamint az Ön jövőbeli munkahelyi felettese jogosultak megismerni. Az elektronikusan tárolt adatokhoz informatikai célból hozzáférhetnek a társaságunk informatikusai, rendszergazdája is.

 

A megadott személyes adatait bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében, illetve igényérvényesítés esetén jogos érdekünkből adjuk ki az annak megfelelő terjedelemben és módon.

 

A fentiek mellett a Bourns Kft. a foglalkoztatás céljából tudomására jutott személyes adatokat – a foglalkoztatás atipikus módon (munkaerő-kölcsönzés, szövetkezeti foglalkoztatás, stb.) történő bonyolítása céljából – humán szolgáltató partnerei számára továbbíthatja, melyek – az érintett további hozzájárulása hiányában – ezen adatokat kizárólag a Bourns Kft. által történő foglalkoztatás bonyolítása érdekében használhatják fel. A pályázó jogosult ezen adattovábbítás ellen tiltakozni – adatai továbbítását megtiltani -, , ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy Társaságunknak így nem lesz lehetősége foglalkoztatni.

 

Adatfeldolgozóink

 

Az adatfeldolgozó neve  –  Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység

 

Név: OPUS Európa Kft.  – munkaerő-kölcsönző

Székhely:  8000 Székesfehérvár, Bátky Zsigmond u. 3

 

Név: Bourns Inc. – informatikai szolgáltató

Székhely: Bourns, Inc.  1200 Columbia Avenue, Riverside, California 92507, US

 

Név: Bemind Kft – honlap üzemeltető

Székhely: 8200 Veszprém, Damjanich J. u. 7/A

A honlap üzemeltetőjének adatvédelmi tájékoztatóját itt találja: http://bourns.hu/a-honlap-uzemeltetojenek-adatvedelmi-tajekoztatoja/

 

Név: Silver Frog Informatikai Szolgáltató Kft. – szerver szolgáltató

Székhely: 1133 Budapest, Pannónia u. 102.

 

Név: Servergarden Kft. – szerver szolgáltató

Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.

 

A fenti adatkezelésekhez kapcsolódó egyes adatkezelési műveletek elvégzésére a Bourns adatfeldolgozókat vesz, vehet igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és a Bourns utasításai szerint járnak el.

 

A Bourns fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Adatbiztonság

 

Annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok biztonságát, bizalmas jellegét megőrizzük, és megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, különösen az alábbi informatikai és egyéb adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazzuk. Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat, és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

 

A munkaerőfelvétellel összefüggő személyes adatokat egyrészt papír alapon, másrészt elektronikusan kezeljük.

 

A papír alapon őrzött, személyes adatot tartalmazó dokumentumok tárolása során biztosítjuk azok bizalmas jellegét (zárható szekrény) és épségük, olvashatóságuk megőrzését (napfénytől, hőtől, víztől való védelem). A személyes adatot tartalmazó, archivált iratokat rendszerezetten, zárható szekrényben, illetve olyan irodában tároljuk, amely irodához azon munkavállalóknak van kulcsa, akik az ott tárolt iratokat is jogosultak kezelni. Az adatkezelésre jogosult munkavállaló távollétében más személy nem tartózkodhat az érintett helyiségben. A helyiséget elhagyó utolsó, adatkezelésre jogosult munkavállaló gondoskodik róla, hogy a helyiségben távozását követően jogosulatlan személy ne maradjon, és az ajtót bezárja.

 

Az e-mailben, egyéb elektronikus módon megadott személyes adataihoz kizárólag a hozzáféréssel rendelkező személyek jogosultak hozzáférni. Biztonsági mentések útján biztosítjuk, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat, valamint esetleges megsemmisülés, megváltoztatás esetén az eredeti adatok visszaállíthatók legyenek.

Adatvédelmi incidensek kezelése

 

Adatvédelmi incidens bekövetkezését, észlelését minden munkavállalónk köteles felénk haladéktalanul jelezni. Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosultalan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. feltörik a rendszerünket vagy megsemmisülnek a tárolt önéletrajzok vagy eltűnik egy céges mobiltelefon, laptop rajta a személyes adatokkal.

 

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül – jogszabályi kötelezettségünk fennállta esetén – bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve magas kockázat esetén, ha az érintettek közvetlen tájékoztatása nem lehetséges, az incidensről tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

Az Ön jogai

 

Hozzájárulás visszavonása

Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

Tájékoztatás kérése / Hozzáférés joga

Az 1. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

 • az adatkezelés céljai, jogalapja,
 • az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák),
 • az adattovábbítás jogalapja,
 • az adatok tárolásának időtartama,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • az adatok forrása,
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések.

 

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, illetve, ha időközben személyes adatai változtak, kérjük, hogy a helyes, megváltozott vagy kiegészítő adatok mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

 

Személyes adatainak törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása egyben az adatok törlésével is együtt jár.

 

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

 • Az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
 • Az adatok kezelése jogellenes;
 • A törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez

 

Adatkezelés korlátozása

Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha

 • a személyes adatok helyesbítésére irányuló kérelmet terjesztett elő, és az adatok pontosságának elbírálása időbe telik;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön a törlést ellenzi;
 • jogi igénye érvényesítéséhez, védelméhez van rá szüksége, és egyébként az adatkezelés célja már megszűnt.

 

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben személyes adatait elektronikus úton kezeljük, Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

A Társaság az Érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az Érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és tájékoztatást az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól. Az Érintettet megilleti az a jog, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Megilleti továbbá valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Az Érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a Társaságot, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A Társaság az Érintettet a törlésről tájékoztatja.

 

Az Érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

 

Az Érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, a Társaság székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy a Társaságnak az allas@bourns.com címre küldött e-mailben, vagy a  http://bourns.hu/kapcsolat/ oldalon keresztül.

 

Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. A Társaság megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az Érintett akkor is kérheti Személyes adatai kezelésének a Társaság általi korlátozását, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Társaság általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

Amennyiben a Társaság az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Az Érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő jelen dokumentumban említett elérhetőségein.

 

Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

 

Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintett részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

A kérelem elbírálása

Az érintetti jogok kapcsán kérelmezett intézkedésekkel kapcsolatban az alábbi eljárási szabályokat kell alkalmazni.

Az Érintett kérelmét jelen Tájékoztatóban szereplő elérhetőségeinek valamelyikén keresztül az adatvédelmi tisztviselőnél nyújthatja be.

A kérelem benyújtása írásban történhet elektronikus levél útján vagy papír alapon. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Érintett köteles a kérelemben megjelölni, hogy a mely személyes adat vonatkozásában kéri az Adatkezelő intézkedését.

Az Adatkezelő az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, az Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét további 2 (kettő) hónappal meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve a késedelem okairól az Érintettet a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatni kell.

Amennyiben az Érintett kérelme megalapozott, az Adatkezelő a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az Érintett részére.

 

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A szolgáltatott információ, a nyújtott tájékoztatás és a megtett intézkedés díja

A Vállakozás a 14. pontban meghatározott információkat, az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatást, illetve a kérelmezett intézkedéseket díjmentesen biztosítja. Amennyiben azonban az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre

 

(i)         észszerű összegű díjat számíthat fel vagy

(ii)        megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Kérelmező személyazonosságának vizsgálata

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a Tájékoztató 14. pont szerinti kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

Egyéb rendelkezések

A Tájékoztató aláírásának napjától határozatlan időtartamra lép hatályba. A Tájékoztató hatályba lépésével minden korábban hatályos belső szabályzat és adatvédelmi tájékoztató hatályát veszti.

A Tájékoztató rendelkezéseit attól az időtartamtól kezdődően kell új Munkavállaló vonatkozásában alkalmazni, hogy A Tájékoztató rendelkezéseit a toborzás esetében már attól az időponttól alkalmazni kell, amikortól a pályázó adatai a Munkáltató számára közvetlenül vagy közvetve (pl. munkaerő-közvetítő útján) hozzáférhetővé válnak.

Az Érintettek részére az Adatkezelő külső szolgáltató igénybevételével lehetőséget biztosít az un. GDPR Control felületen történő regisztrációra, annak használatára. A felületen az Érintettek megismerhetik többek között a Társaság által kezelt személyes adataikat és az adatkezelések, adattovábbítások célját valamint időpontját. A GDPR Control elérhető az alábbi linken:

www.gdprcontrol.eu

A felület használatával kapcsolatos további információkat a fenti honlap tartalmazza.

A Tájékoztató a hatályba lépés fordulónapjáig bezárólag minden évben legalább egyszer felülvizsgálatra kerül.

Jogszabályváltozás esetén, továbbá a Tájékoztató egyéb okból történő módosítása esetén a Tájékoztatót a jogszabályi változás alapulvételével, illetve egyéb okból módosítani kell és a Munkavállalókkal meg kell ismertetni a módosítás szövegét.

Ajka, 2018. május 25.

 

 

Bourns Alkatrészgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság